Motorfordonsbranschen

Motorfordonsbranschen har ofta behov av att bli mer proaktiva i sitt försäljningsarbete. Kundernas köpmönster har förändrats i takt med att kunderna skaffat sig mer kunskap inför sitt planerade bilköp. Det är här vi kommer in. För våra kunder i motorfordonsbranschen stärker vi deras leadsgenerering genom bokning av provkörningar, mötesbokning med företag och bokning av service. Vi ser till att befintliga kunder och conquest bearbetas löpande.


unga-manniskor.png

Fackförbund

För fackförbund ser vi till att antalet medlemmar ökar och att antalet tappade medlemmar minskar. Vi kontaktar och rekryterar studerandemedlemmar, potentiella nya medlemmar samt de som valt att lämna. Våra uppdragsgivare inom fackförbund är från både tjänstesektorn och industri. Vi har kollektivavtal genom Almega.