Har ni kunder som ni vill ha en bättre dialog med men har inte tillräckligt med resurser? Att öka försäljningen till befintliga kunder är ibland inte längre än ett samtal bort.

Vill ni informera om något nytt? Eller ha en löpande dialog med era kunder?

Skarp Kommunikation hjälper er genom proaktiva samtal och struktur att behålla eller förstärka dialogen med era befintliga kunder. Exempel på kundvårdande aktiviteter är:

  • Informera kunder om förändringar i produkter/tjänster
  • Samla information om kunders behov
  • Kundsupport och service